Турнир 3.02.18

Турнир А

Место

 

Имя

Рейт

Фед

Очки

ЗБ

1

GM

Gulubev Mikhail

2411

UKR

11

62,75

2

 

Snigurov Ma[im

2150

UKR

10

57,00

3

IM

Fingerov Dmitry

2250

UKR

10

53,75

4

 

Reshetkov Kirill

2392

UKR

9

47,50

5

 

Lymar Vladislav

1985

UKR

8

48,50

6

 

Makarov Pavlo

2123

UKR

8

43,75

7

IM

Stets Vasilij

2208

UKR

6,5

38,25

8

IM

Chayka Vitaly

2173

UKR

5,5

26,25

9

 

Kobets Dmitrii

1794

UKR

4,5

21,50

10

 

Chetverik Alexander

1920

UKR

4,5

19,00

11

 

Tropin Vladimir

1839

UKR

4

22,00

12

 

Ilkin Eyvazly

1789

UKR

4

18,50

13

 

Sidletsky Andrey

1960

UKR

4

17,00

14

IM

Lodotcnikov Olexadr

1925

UKR

2

12,25

Турнир В

 

Место

Имя

Рейт

Фед

Очки

ЗБ

1

Rabinovich Lev

1960

UKR

9,5

60,25

2

Domakov Nikolay

1868

UKR

9

50,50

3

Prikhojenko Sergey

1718

UKR

8,5

52,00

4

Grigoryev Andrey

0

UKR

8

48,50

5

Petrovskiy Artem

1954

UKR

8

46,25

6

Grigoryev Jury

1830

UKR

7,5

41,50

7

Khazankin Moisei

1912

UKR

7

40,00

8

Drabkin Semen

1646

UKR

6,5

34,50

9

Radyan Oleksey

0

UKR

5,5

42,25

10

Tkachenko

0

UKR

5,5

32,25

11

Garsky Vladyslav

1598

UKR

4,5

22,25

12

Karpuzov Georgiy

1928

UKR

4

26,50

13

Sechin Yuriy

0

UKR

4

24,75

14

Belotserkovskyi Evhenyi

1825

UKR

3,5

17,50

 

 

 

 

 

 

  

    

    

 

ВВЕРХ